Wykłady brata
Benjamina H. Bartona

 

Uświęcony sposób myślenia — „A dalej mówiąc, bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnego, jeśli która cnota i jeśli która chwała, o tym przemyślajcie”.

Próba miłości — Umiłowani, starajmy się należeć do klasy Jezusa, do klasy, która będzie czuwać i wytrwa do końca. Znajdujemy się wszyscy na próbie miłości do Pana, do braci, a także do wszystkich ludzi. Czy wytrwamy w duchu Mistrza? Jest to możliwe, lecz pytaniem jest czy tak się zachowamy?

Pycha a pokora — Ci, którzy potrzebują napomnienia w tym kierunku, są najmniej skłonni do przyjęcia lub uwierzenia w to, że posiadają pychę. Spostrzegam, że ci, którzy posiadają największą miarę pychy, są tymi, którzy potrafią się nawet buntować na samą myśl, że w ich sercach może się ona znajdować.

Strzeż serca swego — „Nade wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi”. Jeżeli nie spotkasz się w wyniku swej pracy z życiem wiecznym, to będzie to z powodu, że nie strzegłeś swego serca, a było to w twojej mocy.

Dowody poświęcenia — Powiem wam, że najlepszym zabezpieczeniem się jest zainwestować wszystko w więzach Pana Jezusa Chrystusa. Gdy wszystkie inne rzeczy stracą swoją wartość i nie będą warte nawet papieru, na którym były spisane, to ciągle będziemy posiadali skarby chwały, honoru i nieśmiertelności z tej inwestycji i nigdy nie będziemy żałowali, że nosiliśmy na swym ciele znamiona Pana Jezusa.

Chwała — „Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie”. „Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie”.

Zabawa w Królestwo — „Jeżeli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios”.

Zniechęcenie — Zniechęcenie jest jednym z największych wrogów, z którymi dziecko Boże musi prowadzić uciążliwą walkę. Jednak mało jest tych, jak zauważyliśmy, którzy by właściwie pojmowali niebezpieczeństwo płynące ze zniechęcenia.

„Bądźcie rozszerzeni” — Korona jest dla tych, którzy „się rozszerzają”...
Z wielką radością możemy spoglądać w przyszłość do tego chwalebnego czasu, gdy będziemy podobni do Niego, gdy będziemy z Nim, gdy ujrzymy Go takim, jakim jest i gdy będziemy mogli czynić wszystko, co pragniemy; gdy będziemy mogli używać tych nieograniczonych, niezbadanych i nigdy nie wyczerpujących się sił i wpływów, by uwielbiać Tego, który wszystko czyni dobrze.

Wielka Piramida i Biblia — Jakie są znamienne fakty dotyczące Wielkiej Piramidy? Czy Piramida opatrznościowo była przygotowana w celu dostarczenia w naszych czasach potwierdzenia świadectw Biblii?


Huragany, tornada, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, wybuchy wulkanów, epidemie, głód, terroryzm itp. Bóg może tym klęskom zapobiec. Dlaczego jednak tego nie czyni, skoro Pismo Święte nazywa Go miłością? Zobacz Dlaczego Kochający Bóg dozwala na klęski?


Powyższe oraz inne tematy omawiające różne zagadnienia doktrynalne i etyczne na podstawie Pisma Świętego znajdziesz na stronie www.epifania.pl.

Szczególnie polecam Boski Plan Wieków. Dzieło to, wydane dotąd w ponad 10 mln egzemplarzy, należy do światowej klasyki religijnej. Prezentuje ono dowody biblijne, które układają się w harmonijny i majestatyczny Plan Boga dotyczący Ciebie i całej ludzkości. Książka ta pomogła bardzo wielu osobom w zrozumieniu Biblii i swojej przyszłości. Jeśli jednak jesteś zainteresowany jedynie sprawami codziennego życia, to nie trać czasu na czytanie tej pozycji — zostaw ją tym, którzy „mają uszy do słuchania”.

Sztandar Biblijny

powrót strona główna poczta skocz do góry