Indeks Tematyczny

do Teraźniejszej Prawdy i Sztandaru Biblijnego z lat 1921-1998

 

wybierz literę:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z powrót

 

Hasło Rozwinięcie

Źródło T.P. i (S.B.)
Rok. Str.

Rodzaj komentarza

Obalenie Królestwa Szatana Światy i wieki...

53.20

+

Obalenie władz Obj.20:4,5

(98.83)

+

Obalenie zła i ustanowienie dobra Światy i wieki ...

53.34

+

Obchodzenie Pamiątki wszyscy poświęceni powinni obchodzić Pamiątkę

60.27

+

Obchodzenie święta pamiątkowa wieczerza

66.19

+

Obchodźmy święto 1 Kor.5:7,8

73.18

*

Obecne kierownictwo Ludu Bożego  

66.64
67.12,44,58,87

*

Obecność czyli chrystusowa parousia

73.7

+

Obelżywy list i miła odpowiedź

31.47

*

Obietnica jej promień

(98.66)

+

Obietnica zawarta w przymierzu Abrahamowym

(94.33)

+

Obietnica tęcza

89.71

+

Obietnica związana przysięgą

(83.57)

+

Obietnica potwierdzenie danej Izaakowi i Jakubowi

(83.58)

+

Obietnica współdziedzice

67.6

+

Obietnica Boża daje pewność nadziei

60.99

+

Obietnica Ducha Świętego Jan 16:7-15

91.66

*

Obietnice dla cudzoziemców i eunuchów

82.54

+

Obietnice królestwa i radości

82.55

+

Obietnice Abrahamowe Rys.Pl. W.

47.29

+

Obietnice kazane pokutującym  

38.67

+

Obj. 19:5-8 Poselstwo W. Grona

51.nr 138 / 9

?

Obj. 20:4,5 zbawienie nie wybranych

52 nr 144 / 15

?

Obj. 20:6-10 Panowanie Chrystusa

(98.84)

+

Obj. 21:1-8 Święte Miasto

(98.87)

+

Obj. 21:19-27 Nowe Jeruzalem

(98.93)

+

Obj. 22:1-3,17 Rzeka wody żywota

(98.95)

+

Obj. 22:19 do jakiego czasu się odnosi?

(86.95)

?

Obj. 7:9-17 Lud wielki czy jest klasą restytucyjną?

37.62

?

Obj.1:17, 18 "Byłem umarły ..."

(84.150)

*

Obj.1:18 "I żyjący, a byłem umarły"

(95.42)

*

Obj.1:18 Duch nie ma ciała ani kości

(89.26)

*

Obj.1:20 drugorzędni prorocy

67.33

?

Obj.1:4, 5 badanie trójcy

(86.93)

+

Obj.1:7 Jaki rodzaj oczu ujrzy Jezusa?

(89.63)

?

Obj.11:15 Obalenie Królestwa Szatana

(95.57)

*

Obj.11:15-18 siódma trąba

(91.11)

+

Obj.11:15-19 Siódma trąba

82.73

*

Obj.11:18 Wielka Kompania

79.88

+

Obj.11:18 "mali" - M.G.

74.47

+

Obj.11:2 dziedziniec - fig. i pozafig.

23.95
24.11

*

Obj.12 Wielkie Cuda na niebie

82.93

*

Obj.12:1 słońce, księżyc i 12 gwiazd

66.94

?

Obj.14:11 "dym męki ich"

(87.125)

?

Obj.14:13 błogosławieni umarli

(85.85)

+

Obj.14:15 Pieczętowanie czół wybrańców

87.66

*

Obj.14:15  

83.13

+

Obj.14:15 czas żęcia

68.41,53

*

Obj.14:15 czas żęcia

23.34
27.74

*
*

Obj.14:17-20 dzieło żniwa

32.47

?

Obj.14:19 wielka prasa gniewu

70.59

?

Obj.14:6,7 wieczna Ewangelia

(88.58)

+

Obj.16:17 "stało się"

87.71

+

Obj.16:17 wysokie powołanie czy skończone...

72.70

+

Obj.16:18-21 Cuda...

(88.188)

+

Obj.17. niektóre myśli

29.76
30.13
39.66
46.26

*
*
*

Obj.17:11 Bestia

29.79

+

Obj.17:12-18  

81.79

?

Obj.17:1-5 kubek odstępczej niewiasty

98.6

+

Obj.18:20 kim są apostołowie?

74.94

?

Obj.19:1,2 Poselstwo Wielkiej Kompanii

87.72

+

Obj.19:1-3 wysokie powołanie czy skończone...

72.70

+

Obj.19:1-9  

85.69

+

Obj.19:1-9 Wielka Kompania

79.87

+

Obj.19:5 "mali" - M.G.

74.47

+

Obj.19:5-9 kontekst i właściwy porządek myśli

61.84

+

Obj.19:5-9 czas ogłoszenia

61.86

+

Obj.19:5-9 kontekst myśli

53.57

+

Obj.19:6 Roczne godło

75.2

*

Obj.19:6,7 głos Wielkiego Ludu

80.55

+

Obj.19:6-8  

79.64

+

Obj.19:7,8 Zaręczona oblubienica Chrystusowa

(96.81)

*

Obj.19:8 przegląd fałszywych pretensji

61.82

*

Obj.19:8 myśl Posłannika Parousji

61.85

+

Obj.19:8 myśl Posłannika Epifanii

61.85

+

Obj.19:8 Przegląd fałszywych pretensji

53.55

*

Obj.19:8 Myśl posłannika Epifanii

53.59

+

Obj.19:9 Dlaczego nie jest włączone M. Stadko

51 nr 138 / 10

?

Obj.2:10 roczne godło

39.2

*

Obj.20:10  

(87.124)

?

Obj.20:10 nie ma mowy o wiecznych mękach

(83.93)

+

Obj.20:11-15 Tron sprawiedliwości

(98.85)

+

Obj.20:1-3 szatan związany

(98.83)

+

Obj.20:1-3 związanie szatana

(95.63)

?

Obj.20:15 unicestwienie - wtóra śmierć

(83.93)

+

Obj.20:2,3 Związanie Szatana

57.70

*

Obj.20:4 tysiącletnie panowanie...

75.87,88

?

Obj.20:4 Tysiącletnie Panowanie Ch.

73.77

*

Obj.20:4 Ścięci z Chrystusem

26.34
29.92

*
*

Obj.20:4, 5 zbadanie

(85.156)

?

Obj.20:4,5 Obalenie władz rządowych

(98.83)

+

Obj.20:4,5 powstanie nie wybranych

60.21

?

Obj.20:4,5 czy jest nadzieja...

60.110

+

Obj.20:4-5 obudzanie a ożywianie

96.78

?

Obj.20-22 7 obrazów królestwa

(98.82)

*

Obj.22:11 - rok 1954  

52.46

?

Obj.22:17 Rodzaj ludzki zbawiony darmo

(87.85)

*

Obj.22:17 Życiodajny strumień

83.46

*

Obj.3:10 Godzina Pokuszenia

90.82

*

Obj.3:12  

80.73

+

Obj.3:14 początek stworzenie Bożego

(86.59)

+

Obj.3:18 Złoto doświadczone w ogniu

25.70

*

Obj.3:20 "Czy ucztujesz z Panem?"

(88.59)

*

Obj.5:12, 13 wysławianie Boga

(86.124)

+

Obj.6:9-11  

83.13

+

Obj.6:9-11 wysokie powołanie czy skończone...

72.69

+

Obj.7:1-3  

83.12

+

Obj.7:1-3 wysokie powołanie - czy skończone...

72.67

+

Obj.7:1-3 sofizmat Brzasku

72.82

+

Obj.7:4-17 Wielka Kompania

79.86

+

Obj.7:9,10 Wielka Kompania

79.82

*

Objawianie niewiernych chrześcijan

(94.79)

+

Objawienia Nowego Testamentu główne

60.13

+

Oblubienica Chrystusowa zaręczona - Alegoria

(96.81)

*

Oblubieniec "...oto O...."

(94.72)

+

Obłoki przyjście Jezusa

(86.1560

+

Obmowa co to jest?

84.5

*

Obmowa nie obmawiajcie na odwrót

68.19

+

Obmowa na odwrót

28.67

+

Obojętność Pokój

78.36

+

Obowiązki i przywileje Ludu Bożego

98.2

*

Obowiązki sług  

85.165

+

Obozowcy epifaniczni są między niby wybrańcami

60.6

+

Obozowcy Epifanii czy wszyscy poświęceni muszą umrzeć?

71.58

?

Obozowcy Epifanii czy powinni brać chrzest z wody?

71.59

?

Obozowcy Epifanii czy powinni brać udział w wieczerzy?

71.60

?

Obóz postępowy obraz Przybytku

59.93

+

Obóz za obozem

24.12

+

Obóz epifaniczny po 1914 roku

67.94

?

Obóz Epifanii czy członkowie poświęcają się "na życie"?

71.57

?

Obóz Epifanii oczyszczenie członków

71.60

?

Obóz Epifanii Poganie i Żydzi

62.92

+

Obóz Epifanii Poganie i Żydzi

54.79

+

Obraz Bestii czy otrzymał już życie?

37.32

?

Obraz Syna Bożego przypodobani

(89.25)

+

Obrazy 7 - Tysiącletniego królestwa

(98.82)

*

Obrzezani przychodniowie ich uczestniczenie w pamiątce

84.70

+

Obrzezanie sługi kupionego Wielka Kompania

79.89

+

Obrzezany Przechodzień na Święcie Przejścia - M. G.

73.73

+

Obrzydliwość spustoszenia msza

66.94

?

Obrzydliwość spustoszenia Czy Grzegorz I ją ustanowił?

49.47

?

Oburzenie sprawiedliwe

69.20

+

Ocena Boga, Jezusa, braci, ludzkości, nieprzyjaciół

76.53-55

+

Oczekiwanie na Pana

92.4,5

+

Oczekiwanie na Pana

56.3

+

Oczekiwanie na Boga

56.3

+

Oczekujże Pana... Ps.27:14

56.2

*

Oczy Pańskie Służba Aniołów

(97.58)

+

Oczy Pańskie  

(87.60)

+

Oczyszczanie i próbowanie poświęconych

(94.78)

+

Oczyszczanie pozafig. Lewitów po zabraniu kapłanów

51 nr 138 / 10

?

Oczyszczanie utratników koron kiedy się rozpocznie?

50.48

?

Oczyszczenie 3 Moj. 12

92.90

+

Oczyszczenie i poświęcenie Lewitów W.Ewangelii 4 Moj.8:5-26

38.58,66
38.86
39.11

*

Oczyszczenie matki po urodzeniu córki

79.94

+

Oczyszczenie Prawdy i jej sług 3 Moj.12

32.26

*

Oczyszczenie utratników koron z czego się składa?

50.48

?

Oczyśćcie się wy... Izaj.52:11

55.1

*

Oda Abakuka  

63.58
70.96

+

Odkrycia i wynalazki postęp w pierwszym stuleciu Tysiąclecia

75.69

+

Odkupienie przez kosztowną krew

63.71

+

Odłamy islamskie  

(91.29)

+

Odłączenie baranka Niewola i wyzw.

46.57

+

Odłączenie od świata dlaczego chrześcijanin powinien żyć w o. od świata

77.39

+

Odłączony od grzeszników  

(88.92)

+

Odnowienie i wzrost  

(84.12)

*

Odpocznienie jest proporcjonalne do wiary

93.88

+

Odpocznienie wierzącego Żyd. 4:3

82.66

*

Odpoczynek dla ludu Bożego

90.43

*

Odpoczynek od spekulacji

75.34

+

Odpoczynek Boga  

86.164

+

Odpowiedniki 7,5 lat i 33 lat Światy i wieki ...

52.76

+

Odpowiedzi na pytania przywłaszczanie urzędu

62.63

?

Odpowiedzialność wobec Mistrza

(84.26)

+

Odpowiedź Boska objawia dziwne dzieło

62.101

+

Odpuszczanie grzechów przez apostołów

93.24

+

Odpuszczenie Boskie grzechu

(98.61)

+

Odpuszczenie wszystkich grzechów

(89.30)

?

Odpuszczenie i dostąpienie o. Mat.18:21-35

(88.190)

*

Odpuszczenie grzechów  

92.15

?

Odpuszczenie grzechów i sprawiedliwa nagana

(89.23)

*

Odpuszczenie grzechów warunkowość

(89.30)

?

Odstąpienie wielkie

(98.7)

+

Odświeżenie dla znużonych Giedeon...

47.54

+

Odwaga w dniu złym

(89.157)

+

Odwaga w obecnym czasie pokusy

80.5

+

Odżywianie się pospolite błędy

67.9

+

Ofel - pagórek Netynejczycy

72.35

+

Ofel - pagórek i Poświęceni Obozowcy E.

71.68

+

Ofiara Potępienie, o. i wyzwolenie

70.18

*

Ofiara śmierć niezbędna

70.21

+

Ofiara niepożądana przez Jehowę

66.91

?

Ofiara użycie terminu w Piśmie Św

62.28

+

Ofiara całopalenia pozafiguralna

38.76

+

Ofiara Chrystusa zastępcza

96.57

+

Ofiara Chrystusa  

62.26

*

Ofiara Jezusa nasze obchodzenie

62.29

+

Ofiara Kościoła Giedeon...

26.42

+

Ofiara okupowa wypełnienie się

(85.50)

*

Ofiara Pojednania wielka Żyd..9:12-14

96.54

*

Ofiara spokojna jaką myś zawiera

37.48

?

Ofiara za grzech  

(88.91)

+

Ofiara za grzech skończona

72.77

+

Ofiara za grzech pozafiguralna

38.74

+

Ofiara za grzech a ofiara za występki  

37.48

?

Ofiarowane życie Naszego Pana  

50.4

+

Ofiarowani przed 18.IV.1916r. kim mają się uważać?

28.29
30.59

?

Ofiarowanie Bogu i Jezusowi, dla braci, świata i nieprzyjaciół

76.58

+

Ofiarowanie co to jest?

62.28

+

Ofiarowanie kadzidła  

53.93,94

?

Ofiarowanie się naszego Pana

26.41

+

Ofiary na cele religijne

(95.79)

*

Ofiary poranne i wieczorne

83.71

+

Ofiary cotygodniowych sabatów

83.72

+

Ofiary w dniu nowiu miesiąca

83.72

+

Ofiary wielkanocne i zielonoświątkowe

83.72

+

Ofiary dnia trąbienia

83.72

+

Ofiary Dnia Pojednania

83.73

+

Ofiary Święta Namiotów

83.73

+

Ofiary całopalenia  

80.74

?

Ofiary całopalenia pozafiguralne

76.11

?

Ofiary Dnia Pojednania składane za rok ubegły czy przyszły

33.16

?

Ofiary książąt W.E. Moj.4./7:48-53
Moj.4./7
pozaf. Elisur
Moj,.4./7:48-59
Moj.4./7:10-88
Moj.4./7;60-65

34.74
34.62
34.35
34.93
35.26,43

*
*
*
*
*

Ofiary książąt W.Ewangelii uzupełnienie

96.28

*

Ofiary Książąt Wieku Ewangelii
przedruk

72.11,44,56,87
73.36,58,85
74.56,92
75.6,40,57,95
76.14,46,64,87
77.11,24,42

*
Ofiary ludu w Ziemi Obiecanej  

81.82

*

Ofiary sprawiedliwości  

69.78

+

Ofiary w sprawiedliwości Mal.3:3

31.8

+

Ogień jako symbol

(94.26)

+

Ogień a nie szalone pragnienie Boga

(83..91)

+

Ogień ofiary całopalenia

80.74

?

Ogień jako ilustracja języka

74.68

+

Ogień Oczyściciela  

69.44

+

Ogień Oczyściciela Mal.3:2

31.5

+

Ogień płomienisty Sposób powrotu...

65.45

+

Ogień wieczny kara - Juda 7

(96.9)

*

Ogień wieczny  

85.18

+

Ogień wieczny karanie

(84.159)

?

Ognisty wóz Eliasza

21.9

+

Ogólne zarysy Biblii E.tom.12, rozdz.1

69.83
70.15
71.7,54

*

Ojciec wieczności

(97.94)

+

Ojciec rodzaju ludzkiego W jaki sposób staje się nim Nasz Pan

62.27

+

Ojciec wieczności  

(95.92)

+

Ojciec Wieczności  

(94.91)

+

Ojcze nasz - modlitwa czy mogą ofiarować Mł.Św.?

23.79

?

Okładka symbolika rysunku na o. S.B.

(91.2)

+

Oko Pańskie prowadzenie

83.38

+

Okres Epifanii czy kończy się w 1954 r.?

54.65

*

Okres Królów dodatek do II Tomu

71.31

+

Okres Sędziów dodatek do II Tomu

71.32

+

Okres Tysiącletniego panowania jak długi

75.87

?

Okresy Epifaniczne Posłaniec Epifanii

48.35-64

+

Okrzyk Sposób powrotu...

65.44

+

Okup komu był ofiarowany?

(93.62)

+

Okup równoważna cena

96.94

+

Okup ofiara za nas

(96.18)

*

Okup  

92.78

*

Okup czy darowani?

(85.148)

*

Okup występowanie przeciwko o.

84.75

+

Okup powody zwłoki w otrzymaniu korzyści

60.100

+

Okup Prawe oko zaciemnia się

25.29
29.56

+
+

Okup czy przebaczenie Nadzieja dla Adama ...

52 nr144 / 3

+

Olbrzymi walka z nimi

98.88

+

Olbrzymy Potop...

70.58

+

Olej święty na szaty Aarona

29.32

?

Ołtarz do kadzenia

82.47

?

Omyłki Mówczych narzędzi Pańskich

35.39

+

On Sługa jednostką

89.130

+

On sługa Epifania potwierdza, że był nim Br Russell

93.66

*

On sługa jego przywileje

87.70

+

On Sługa skończona ofiara za grzech

72.77

+

On Sługa przywileje

68.45

+

On Sługa jego przywileje

23.37
27.77

+
+

On Sługa przymówki na O.S.

32.77

+

On Wierny i Roztropny Sługa  

71.51

*

On zły sługa Mat.24:48-51

26.6

*

On zły sługa jego objawienie

28.94,95

?

Opatrzność strzeżenie nas jest ilustracją o.

(93.3)

+

Opatrzność Boska  

94.5

*

Opieka Boża nad sługami - 1 Król.17:1-16

(87.21)

*

Opiekun Wykonawczy dla Świecko - Domowego Ruchu Misjonarskiego

86.67

+

Opiekun Wykonawczy rezolucja w sprawie następnego

86.72

+

Opiekun wykonawczy nie ma zbiorowego o. w.

79.67

+

Opiekun Wykonawczy wyznaczenie następnego

76.32

+

Opiekun wykonawczy Konwencja okręgu Filadelfijskiego

76.38

*

Opiekun Wykonawczy zbadanie urzędu

64.13

+

Opiekun Wykonawczy Zbadanie urzędu

54.37

 
Oportunizm niebezpieczeństwa

(85.119)

+

Opozycja ze strony ludzi religijnych

72.22

+

Opozycja do ludzi religijnych Myśli na czas W.

46.25

+

Opóźnianie a rozwój wiary i nadziei

(84.86)

+

Oracz Am.9:13

70.60

?

Orfa Quasi...

79.25

+

Organizacja Kościoła biblijna

96.6

+

Organizacja Kościoła wzorce

96.26

?

Organizacja Kościoła biblijna

23.19
31.51

+
+

Organy męskie i żeńskie  

64.53

?

Orły podnoszenie się jak o.

92.6

+

Orły Bóg czyni swój lud o.

92.83

+

Orzeł odnawia swoja młodość

92.84

+

Orzeł reprezentuje Boską mądrość

92.87

+

Osiem dni od przybycia Jezusa do Betanii - typ i antytyp niektóre głupstwa...

34.54

+

Osiem małych cudownych dni obraz na 8 lat Epifanii
VII / 1917 - VII / 1925

30.36

*

Osiem małych cudownych dni paragrafy opuszczone

38.46

*

Osiem wielkich cudownych dni obraz na okres:
X / 1874 - X / 1954

30.41

*

Osiemdziesięcioletnia noc Niewola i wyzw...

46.48

+

Ostateczna obietnica żałującym za grzechy  

38.69

+

Ostateczna próba  

(95.13)

+

Ostateczne dni naśmiewcy

71.52

+

Ostateczny dowód trądu Trąd...

38.26

+

Ostateczny dzień "święta onego"

83.76

+

Ostatni z Kościoła

(85.84)

+

Ostatni członek Małego Stadka dowody

51.23

?

Ostatni pochód i wtóra walka Giedeon...

47.57

+

Ostatni z dni  

(94.67)

+

Ostatnia wieczerza Pana czy 13 Nisan

37.63

?

Ostatnia wola i testament Br.Russella  

28.36

*

Ostatnie dni Dawida 1 Kron.22:2-29:30,
1 Król.1:1-2:11

62.76,141
63.34

*

Ostatnie dni Dawida figura i pozafigura
1Kron.22:2-29-30
1Król.1:1-2; 2

55.49,74,81

*

Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza 2 Król. 2:8-14

61.76,103,135
62.15,103

*

Ostatnie sceny szóstego wielkiego dnia  

36.23
36.40

*

Ostatnie, największe widzenie Danielowe Daniel...

37.38

+

Ostrzeżenia i instrukcje Przypowieści rozdz.27,28,29

46.74

+

Ostrzeżenie przeciw stronnictwu Przypowieści rozdz.VI, VII

46.42

+

Oswobodzenie różne sposoby

(87.61)

+

Oszczep Australijski  

25.64
31.31

*
*

Oszczerstwa na Posłannika Epifanii

68.33

*

Oślica mówiąca

81.86

+

Oświecenie sprzyja nieuczciwości

(97.92)

+

Oświecenie przez Chrystusa

85.105

+

Oto Oblubieniec czas Wtórego Przyjścia

51.27

+

Otom jest żywy... Jan 20:11-18

(85.55)

*

Owce drugie

67.6

+

Owce i kozły pytania

96.92

?

Owce i kozły pogląd Rutherforda
zaciemnianie się prawego

25.23
29.55

+

Owczarnia Abak.3:17 - M.G.

74.44

+

Owczarnia w W. Ewangelii

67.5

+

Owoce a nie wióry mają wypełnić "koszyki"

(87.92)

+

Owoce z o. Ich poznacie je

70.63

+

Owoce z o. ich poznacie je

23.25
31.59

+
+

Owoce Ducha i dary

(92.35)

+

Owoce Królestwa Trochę pijackich głupstw..

32.55
31.39

+
+

Ósmy dzień Nazarejczycy...

31.11

+

 

powrót strona główna poczta skocz do góry