Indeks Tematyczny

do Teraźniejszej Prawdy i Sztandaru Biblijnego z lat 1921-1998

 

wybierz literę:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z powrót

 

Hasło Rozwinięcie

Źródło T.P. i (S.B.)
Rok. Str.

Rodzaj komentarza

Laodyceja i Filadelfia Chronologia

29.37

+

Lat 7 1/ 2 i 33 data śmierci Posł. Epif.

60.19

+

Leczenie  

(94.12)

 
Lekarz dobry, Mar.1:21-34

(94.9)

*

Lekcja prowadzenie

84.171

+

Lenistwo Pokój

78.36

+

Lenistwo nie jest zachęcające

76.44
83.100

+

Lepsze ofiary pieczętują Nowe Przymierze

35.58

+

Lepszy sprawiedliwy niż bezbożny Przypowieści rozdz. XVI , XVII

46.64

+

Lewici różne grupy antytypicznych l.

86.66

+

Lewici W. Ewangelii

79.25

+

Lewici oczyszczenie i poświęcenie

79.89

+

Lewici różne grupy antytypowych L

76.31

+

Lewici trzy grupy

73.69

+

Lewici epifaniczne oczyszczenie

73.78

+

Lewici podział Kapłanów i L.

69.43

+

Lewici dobrzy

67.12

+

Lewici trzy szeregi

67.38

+

Lewici wielkie Grono

66.81

+

Lewici kierownictwo dane dobrym

66.86

+

Lewici 60 grup

37.31

?

Lewici      
Lewici Trzy szeregi pozafig.

23.55
30.55

+
+

Lewici kogo wyobrażają ?

25.83
35.14

?
?

Lewici grupy

25.87 / 19
30.23

+
+

Lewici oczyszczenie przed rewolucją

27.102
32.31

?
?

Lewici czy są nimi bracia odrzucający Prawdę Epifanii ?

27.102
32.32

?
?

Lewici kogo wyobrażają

29.15

?

Lewici sumy 4Moj.3:39 a 4Moj.3:22, 4Moj.3:28, 4Moj.3:34

30.45

?

Lewici kogo wyobrażają?

38.48

?

Lewici zapobiegawcami plag lub ich sprowadzicielami

38.94

+

Lewici Gersona Kogo wyobrażają?

35.48

?

Lewici Izraela  

23.39

+

Lewici Kaatyccy nie mieli wodzów

86.67

+

Lewici Kaatyccy nie mieli wodzów

76.33

+

Lewici W.Ewangelii 60 podziałów

28.43

+

Lewici W.Ewangelii przygotowanie

38.72

+

Lewici Wieku Ewangelii 4.Moj.3:1-51

28.38
28.70

*

Lewita jak rozpoznać pozafig.

27.102
32.32

?
?

Liczba Apostołów N.T. błędy Rutherforda

26.92

+

Liczbowania i Ew.św.Mat. 27:51-54

35.11

*

Liczne ostrzeżenia i naprawy Przypowieści rozdz. 20-29

46.66

+

Lincoln szlachetny charakter

(92.86)

+

List Brata R.T.J. - Ore

30.80

*

List br.Fischer'a

32.96

*

List br C.Kasprzykowskiego  

34.47

*

List br. Jolly'ego z 18 06.1963r.  

63.54

*

List do Pielgrzymów i Ewangelistów br. Johnsona

89.139

*

List do pielgrzymów i ewangelistów  

62.12

*

List do Pielgzymów i Ewangelistów br Johnsona

50.46

*

List do polskich pielgrzymów br Johnsona

36.29

*

List Eliasza  

21.22

+

List Eliasza Joram Judzki...

31.73

+

List Posłannika Epifanii do br Jolly'ego  

51.19

*

List przedstawiciela w Brazylii  

59.31

*

List Redaktora do Braci  

47.15

*

List w sprawie "Ś.J"  

84.73

*

List wycofania się z Babilonu wzór br Russella

36.48

+

Listy z Niemiec

91.56

*

Listy do ogólnej wiadomości

67.91

*

Listy Kasprzykowskiego i inne

30.31

*

Listy do br Johnsona

30.99

*

Listy w sprawie ogólnej  

49.25

*

Litera i duch Nowego Przymierza

76.4

+

Literackość Biblii ogólne zarysy Biblii

69.92

+

Litość Boża

(87.25)

+

Litość dla świata i nieprzyjaciół

76.57

+

Logos pośrednik stworzenia

97.83

+

Logos był posłańcem Jehowy

91.67

+

Logos stał się ciałem

85.171

+

Losy rzucanie o szatę bez szwu

(85.53)

+

Lot i głupie panny

85.69

+

Lot antytypowy

79.95

+

Lucyfer zasady postępowania

89.163

+

Lucyferska zasada wyjaśnienie

62.34

+

Lud Boga cechy charakterystyczne

83.102

+

Lud Boży obecne obowiązki i przywileje

98.2

*

Lud Boży obecny

(89.124)

+

Lud Boży w jaki sposób został podzielony

87.171

+

Lud Boży co powinien czynić?

(85.125)

+

Lud Boży stan nominalnego

83.29

+

Lud Boży prawdziwy jest wypędzony

83.30

+

Lud Boży obecne kierownictwo ludu...

66.64
67.12,44,58,87

*

Lud Boży doświadczony przez zwlekania

62.123

+

Lud pospolity błąd "Ś.J"

84.70

+

Lud Wielki rzeczywista tożsamość,
dowody Pisma Świętego,
szczególne oczyszczenie

85.66
85.67

*
+

Lud Wielki jako antytypowi Lewici,
w pałacu Króla

85.68

+

Ludzkość napełni ziemię

96.73

*

Ludzkość jest pod wyrokiem śmierci Trochę pijackich głupstw..

31.36
32.52

+
+

Luter życie i główne nauki

(83.114)

*

Luter walka o pokój z Bogiem

(83.114)

+

Luter na sejmie w Wormacji

(83.117)

+

Luter w Wartburgu

(83.117)

+

Luter jasno nie rozumiał

(83.117)

+

Luter a dziesięcioro przykazań

(83.119)

+

Luter niedoskonały pogląd

74.59

+

Luter po opuszczeniu Wartburga

73.95

+

Luter walka o pokój z Bogiem

73.96

+

Łamanie chleba  

93.19

+

Łamanie chleba wieczerza pamiątkowa

66.20

+

Łaska wzrost

98.28

+

Łaska jej dowód u Boga

98.86

+

Łaska Boża  

93.51

+

Łaska Boża przyjmowanie nadaremno

85.5

+

Łaska Boża znamienne objawienie Ł.B.

59.4

+

Łaska dla Syjonu czas

(96.74)

*

Łaski wykresy

91.88

*

Łaski liczba

91.89

+

Łaski zestawienie

91.90

+

Łaski trzeciorzędne Boskiego charakteru

68.85
69.34

*

Łaski drugorzędne Boskiego charakteru

66.50,66
67.50

*

Łaski Elementy i wyższe pierwszorzędne....

65.61

*

Łaski Niższe pierwszorzędne...

65.90
66.9,40

*

Łaski wyższe pierwszorzędne

56.89
57.11,21,
57.46,75

*

Łaski charakteru objaśnienie

91.85

*

Łaski boskie dla poświęconego ludu

(98.77)

+

Łaski duchowe doceniajmy je

(94.87)

+

Łaski Jehowy przeszłe

82.89

+

Łatwowierność jej moc

(84.158)

+

Łazarz nie jest w niebie

(93.21)

+

Łowcy Jer. 16:14-16

(98.56)

+

Łowienie ryb siecią ewangeliczną

88.70

+

Łuk. 2:1-16 Słowo ciałem się stało

89.6

*

Łuk.10:30-37 czego uczy przypowieść?

(86.158)

?

Łuk.10:4 Pilność w interesie króla

24.63

*

Łuk.10:5,6  

97.5
(97.13)

+

Łuk.10:8 przepisy dietetyczne

68.73

+

Łuk.11:1-13 instrukcje Jezusa dotyczące modlitwy

(84.82)

*

Łuk.11:28 Święto Kuczek

(89.119)

*

Łuk.11:9 Panie ! naucz nas modlić się

93.14

*

Łuk.11:9 Roczne godło

82.2

*

Łuk.12:21 poszukiwanie bogactwa

(87.153)

*

Łuk.12:21 Poszukiwanie bogactwa

(83.155)

*

Łuk.13:24,25 różnica między drzwiami i bramą

28.78

?

Łuk.13:24-27 koniec wys. powołania

72.75

+

Łuk.16:19-31 Bogaty człowiek w piekle

(87.126)

?

Łuk.17:11-19 Niewdzięczni nie pobożni

(89.117)

*

Łuk.17:1-16 Słudzy nieużyteczni

(84.157)

*

Łuk.17:20  

96.87

+

Łuk.17:22,26 liczba dni

71.90

?

Łuk.18:1 Modlitwa - używanie i nadużywanie

80.82

*

Łuk.19:11-27 Powrót człowieka zacnego rodu

(98.68)

+

Łuk.19:11-27 powrót człowieka zacnego rodu

89.73

+

Łuk.2:10 wiadomość przekazana pasterzom

(88.55)

+

Łuk.2:10, 11 Radosna nowina...

(83.146)

*

Łuk.2:10, 11 Narodził się wam Zbawiciel

(89.178)

*

Łuk.2:10,11 Święta Narodzenia Pańskiego

(96.90)

*

Łuk.2:10,11 posłannictwo radości

(94.89)

+

Łuk.2:10,14 Zwiastowanie wielkiej radości

(93.90)

*

Łuk.2:10-20 Jezus i znaki

(86.152)

+

Łuk.2:11 Nadzieje i radości narodzenia Pańskiego

(92.89)

*

Łuk.2:1-16 Słowo ciałem się stało

(93.89)

*

Łuk.2:1-16 Narodzenie Jezusa

(84.178)

*

Łuk.2:22-39 Poświęcenie Jezusa przez rodziców

(93.93)

*

Łuk.2:25-35 Jezus i znaki

(86.152)

+

Łuk.20:37,38 "...bo Jemu wszyscy żyją..."

85.25

+

Łuk.20:37,38 por. Kazn.9:5, 10

(84.190)

?

Łuk.21:11  

(94.25)

*

Łuk.21:24-27 Jezus i znaki

(86.155)

+

Łuk.21:25-27 Drugie przyjście

(95.52)

*

Łuk.21:34 nadmierne i nieodpowiednie jedzenie

67.7

*

Łuk.22:19 Wieczerza Pańska

39.18

*

Łuk.22:2, 7-20 Pamiątkowa wieczerza

78.18

*

Łuk.22:7 Święto Przejścia

87.34

*

Łuk.23:13-26  

(94.17)

*

Łuk.24:1-12 "Ten, który żyje, a był umarły"

96.50

*

Łuk.24:44-53 Wniebowstąpienie Chrystusa

39.50

*

Łuk.5:1-11  

88.70

+

Łuk.6:30 znaczenie słów

(86.159)

?

Łuk.9:26 Ktoby się wstydził za mnie i za słowa...

95.82

*

Łupienie Chrześcijaństwa

84.108

+

Łupy i plony 12.000 Izraelitów Żniwo...

37.87

+

Łupy od Egipcjan Niewola...

39.39

+

Łyżka pozaf.Gamalijela Ofiary...

35.30

+

Łzy to nie słabość

(93.20)

+

Łzy nie są wyrazem słabości

66.30

+

 

powrót strona główna poczta skocz do góry